Các mối quan hệ

Cuộc sống là sự đan kết các mối tương quan giữa chúng ta với tất cả mọi vật, ngay trong những hoạt động bình thường và đơn giản nhất.

Ví dụ như khi đọc bài này, bạn cũng đã có liên hệ với tôi và với những quan điểm của tôi.

Trong khi đó, mối tương quan ta có với bản thân chịu ảnh hưởng rất nhiều từ mối tương quan với người lớn từ khi chúng ta còn nhỏ.

Nói cách khác, khi xưa cha mẹ ta đối xử với ta thế nào thì bây giờ chúng ta cũng đối xử với bản thân như thế ấy, bất kể cách đối xử đó là tích cực hay tiêu cực.

Khi bạn xóa bỏ được những suy nghĩ, thói quen và niềm tin cũ thì bạn sẽ thấy hoặc là người kia khác đi, hoặc là họ sẽ không còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn nữa.

Nếu vợ hay chồng bạn hay cằn nhằn và không bao giờ nâng đỡ bạn thì bạn hãy nhớ lại những điều bạn tin từ khi còn nhỏ. Có phải cha mẹ bạn cũng hay cằn nhằn và không biết nâng đỡ nhau không? Bạn có phải đang đi theo vết xe đổ đó không?

Nếu con cái bạn có những thói quen làm bạn khó chịu, tôi chắc chắn rằng đó là những thói quen của bạn. Trẻ con thường học hỏi bằng cách bắt chước những điều người lớn làm. Khi bạn chấm dứt những thói quen ấy thì con cái bạn cũng sẽ dần tự động thay đổi.