Kỹ thuật học nhanh nhớ lâu

  • Thế nào là sơ đồ tư duy

    Thời đại ngày nay các bạn học giỏi hơn nhờ áp dụng theo phương pháp Sơ đồ tư duy Từ trước tới nay, chúng ta ghi chép thông tin bằng các kí tự, đường thẳng, con số. Với cách ghi chép này, chúng ta mới chỉ sử dụng một nửa của bộ não-não trái, mà chưa hề sử dụng […]