Chưa được phân loại  • Mối quan hệ hoàn hảo

    Chúng ta định nghĩa thế nào về Mối quan hệ hoàn hảo. Mối quan hệ giữ người này và người kia. Mối quan hệ giữa ta và chính mình. Bạn thấy đấy, tất cả chúng ta đều có niềm tin nhất định. Có đến 99% con người có niềm tin nhất định về các mối […]


  • TRÍ TUỆ KIM CƯƠNG (Bài 1)

    Trí tuệ kim cương là gì  Nếu sử dụng trí tuệ kim cương bạn chắc chắn đạt được 100% những điều mình mong muốn của mình trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đối với các bạn đang kinh doanh hay làm chủ Doanh Nghiệp. Miachael Roach Tiến sĩ phật học sau 20 […]


  • Các mối quan hệ

    Cuộc sống là sự đan kết các mối tương quan giữa chúng ta với tất cả mọi vật, ngay trong những hoạt động bình thường và đơn giản nhất. Ví dụ như khi đọc bài này, bạn cũng đã có liên hệ với tôi và với những quan điểm của tôi. Trong khi đó, mối […]