9 cung của ngôi nhà

  • 9 cung của ngôi nhà và sự liên quan

    Trong một ngôi nhà được chia làm 9 cung đại diện cho mỗi thành viên trong gia đình: Cung Ở giữa là Trung cung: Chính Bắc là cung Quan lộc, chính Nam là cung Địa vị, chính Tây là cung Tử tức, chính Đông là cung Gia đạo. Tây Bắc là cung Quí nhân, Đông […]