những ai không nên bấm huyệt chữa bệnh

  • Đôi điều cơ bản về Bấm huyệt chữa bệnh

    Trong số chúng ta hay người thân ít nhiều đã có lần đau ốm và dùng phương pháp bấm huyệt chữa bệnh để điều trị. Thông thường khi đau bệnh chúng ta thường tìm cách chữa bệnh bằng Đông hay Tây y. Nhưng nhiều khi áp dụng các phương pháp không khỏi chúng ta dùng phương pháp bấm huyệt chữa bệnh lại […]