Phong thủy

  • 9 cung của ngôi nhà và sự liên quan

    Trong một ngôi nhà được chia làm 9 cung đại diện cho mỗi thành viên trong gia đình: Cung Ở giữa là Trung cung: Chính Bắc là cung Quan lộc, chính Nam là cung Địa vị, chính Tây là cung Tử tức, chính Đông là cung Gia đạo. Tây Bắc là cung Quí nhân, Đông […]


  • Tầm quan trọng của phong thủy trong hạnh phúc gia đình

    Từ xa xưa, phong thủy đã được ứng dụng phổ biến, sâu rộng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Do những điều kiện của lịch sử, phong thủy đã bị mai một, thất truyền và bị thần thánh hóa khiến cho nó trở thành một bộ môn huyền bí, có nhiều điều không […]


  • Tầm quan trọng của phong thủy đối với sức khỏe

    Ngôi nhà là nơi con người dành phần lớn thời gian cho sự nghỉ ngơi, thư giãn và lấy lại năng lượng nên tạo ra một môi trường hoàn hảo lại càng quan trọng, có tác động rất lớn đến thể trạng, sức khỏe của bản thân gia chủ. Thuật phong thủy với những kinh nghiệm […]